artykuł nr 1

Plan finansowy na 2018

Plan wydatków szkoła 1 192 000,- przedszkole 604 000,-