Ostatnio dodane lub zmodyfikowane artykuły

1. Zarządzenie Dyrektora 29/2020

Zarządzenie Dyrektora 29/2020

Utworzony: 2020-12-11 | Zmodyfikowany: 2020-12-11 09:24

2. Zarządzenie Dyrektora nr 21/2020

Zarządzenie Dyrektora nr 21/2020

Utworzony: 2020-09-02 | Zmodyfikowany: 2020-09-02 12:10

3. Zasady postępowania na wypadek podejrzenia zakażenia COVID

Zasady postępowania na wypadek podejrzenia zakażenia COVID 19

ZASADY POSTĘPOWANIA NA WYPADEK PODEJRZENIA ZAKAŻENIA COVID -19 W SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 14 IM. ARKI BOŻKA W RACIBORZU Podstawa prawna: rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 20 marca 2020 r. w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (Dz.U. z 2020 poz. 493 ze zm.), wytyczne dla szkół podstawowych opracowane przez Ministerstwo Edukacji Narodowej wspólnie...

Utworzony: 2020-09-02 | Zmodyfikowany: 2020-09-02 12:09

4. Regulamin organizacji zajęć w SP 14 w czasie COVID 19

Regulamin organizacji zajęć w SP 14 podczas COVID 19

Regulamin organizacji zajęć w Szkole Podstawowej nr 14 przy ZSP 1 w Raciborzu obowiązujący w czasie pandemii COVID-19 § 1. Do szkoły może uczęszczać uczeń bez objawów chorobowych sugerujących infekcję dróg oddechowych oraz gdy domownicy nie przebywają na kwarantannie lub w izolacji w warunkach domowych lub w izolacji. Przyjmowani będą tylko uczniowie zdrowi. § 2. Uczniowie mogą być przyprowadzani do szkoły i z niej odbierani przez opiekunów bez objawów chorobowych sugerujących infek...

Utworzony: 2020-09-02 | Zmodyfikowany: 2020-09-02 12:07

5. Regulamin Funduszu Zdrowotnego

Regulamin Funduszu Zdrowotnego

Utworzony: 2020-02-20 | Zmodyfikowany: 2020-02-20 09:11

6. RODO

Regulamin monitoringu

Utworzony: 2019-11-07 | Zmodyfikowany: 2019-11-07 11:08

7. RODO

Zarządzenie Dyrektora ZSP 1 nr 15/2019

Utworzony: 2019-11-07 | Zmodyfikowany: 2019-11-07 11:02

8. Statut SP 14

Statut SP 14 (od czerwca 2019)

Utworzony: 2019-07-03 | Zmodyfikowany: 2019-07-03 09:52

9. Kadra pedagogiczna

Kadra pedagogiczna

Broża Ewa - wych. przedszkolne Borawska Renata - wych. przedszkolne Chmielecka Agnieszka - plastyka Cyran Jolanta - j. polski Czogalik Beata - kształcenie zintegrowane Fojcik Marta - wych. przedszkolne Galińska Barbara - kształcenie zintegrowane Grzeszczuk - Starzyńska Jolanta - matematyka Hajduczek Beata - świetlica Kalus Elżbieta - kształcenie zintegrowane Kotula Agnieszka - j. niemiecki Kolonko Sandra - wych. przedszkolne Jakubowska Małgorzata - biologia Libera Sabina - wych. przedszkolne ...

Utworzony: 2010-01-28 | Zmodyfikowany: 2019-07-02 11:34

10. Statut SP 14

Statut SP 14

     STATUT Szkoły Podstawowej Nr 14 im. Arki Bożka

Utworzony: 2019-02-26 | Zmodyfikowany: 2019-07-02 11:25

11. Statut P17

Statut P17

Statut Przedszkola nr 17 im. Koziołka Matołka w Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 1 w Raciborzu PODSTAWA PRAWNA - Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe (Dz. U. z 2017 r. poz. 59 ze zm.) - Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. -Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo oświatowe (Dz. U. z 2017 r. poz. 60) - Ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (t. j. Dz. U. z 2016 r. poz. 1943 z późniejszymi zmianami) - Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. - Karta Nauczyciela (t. j....

Utworzony: 2019-02-26 | Zmodyfikowany: 2019-02-26 10:35

12. Nabór do przedszkoli 2019

Nabór do przedszkoli na 2019 r.

Nabór do przedszkoli 2019 Znane są już terminy i zasady naboru dzieci do raciborskich przedszkoli. Terminy przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego do publicznych przedszkoli dla których Miasto Racibórz jest organem prowadzącym na rok szkolny 2019/2020 określone zostały Zarządzeniem nr 74/2019 Prezydenta miasta Racibórz z dnia 30 stycznia 2019 r. (w załączeniu zarządzenie) Kryteria naboru wraz z liczbą punktów oraz dokumenty potwierdzające te kryteria w drug...

Utworzony: 2019-01-31 | Zmodyfikowany: 2019-01-31 12:01

13. RODO

Klauzula informacyjna dotycząca monitoringu

KLAUZULA INFORMACYJNA DOT. PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH ZEBRANYCH W WYNIKU STOSOWANIA MONITORINGU WIZYJNEGO NA TERENIE ZESPOŁU SZKOLNO-PRZEDSZKOLNEGO 1 Tożsamość Administratora Danych Administratorem Danych jest: Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 1 w Raciborzu z reprezentacją w osobie Dyrektora. 2 Dane kontaktowe Administratora Danych Z Administratorem można kontaktować się za pośrednictwem adresu siedziby tj. ul. Jordana 6, 47?400 Racibórz oraz nr telefonu 32 415 61 95. 3 Informacje o Inspek...

Utworzony: 2019-01-04 | Zmodyfikowany: 2019-01-04 09:20

14. Godziny urzędowania

Godziny urzędowania

Sekretariat czynny: Poniedziałek 7.30 -15.30 Wtorek 7.30 - 15.30 Środa 7.30 - 15.30 Czwartek 7.30 - 15.30 Piątek 7.30 - 15.30 Przyjmowanie stron: od poniedziałku do piątku w godz. od 8.00 - 15.30.

Utworzony: 2010-01-15 | Zmodyfikowany: 2019-01-03 19:24

15. RODO

Klauzula informacyjna przetwarzania danych osobowych uczniów, rodziców oraz opiekunó...

KLAUZULA INFORMACYJNA DOT. PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH DZIECI/UCZNIÓW I ICH RODZICÓW/OPIEKUNÓW PRAWNYCH 1 Tożsamość Administratora Danych Administratorem Danych jest: Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 1 w Raciborzu z reprezentacją w osobie Dyrektora. 2 Dane kontaktowe Administratora Danych Z Administratorem można kontaktować się za pośrednictwem adresu siedziby tj. ul. Jordana 6, 47-400 Racibórz oraz nr telefonu 32 415 61 95. 3 Informacje o Inspektorze Ochrony Danych Administrator wyznaczył ...

Utworzony: 2019-01-02 | Zmodyfikowany: 2019-01-02 10:44

16. RODO

Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych osób odbierających dz...

KLAUZULA INFORMACYJNA DOT. PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH OSÓB ODBIERAJĄCYCH DZIECKO Z PRZEDSZKOLA 1 Tożsamość Administratora Danych Administratorem Danych jest: Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 1 w Raciborzu z reprezentacją w osobie Dyrektora. 2 Dane kontaktowe Administratora Danych Z Administratorem można kontaktować się za pośrednictwem adresu siedziby tj. ul. Jordana 6, 47-400 Racibórz oraz nr telefonu 32 415 61 95. 3 Informacje o Inspektorze Ochrony Danych Administrator wyznaczył Inspekto...

Utworzony: 2019-01-02 | Zmodyfikowany: 2019-01-02 10:43

17. RODO

Zarządzenie Dyrektora ZSP 1 nr 1/2019

Utworzony: 2019-01-02 | Zmodyfikowany: 2019-01-02 10:31

18.

Statut P17

Utworzony: 2018-10-02 | Zmodyfikowany: 2018-10-02 12:03

19. Plan finansowy 2018

Plan finansowy na 2018

Utworzony: 2018-03-12 | Zmodyfikowany: 2018-03-12 11:58

20. Sekretariat

sekretariat

sekretarz Beata Hajduczek referent Katarzyna Syrnik

Utworzony: 2010-01-28 | Zmodyfikowany: 2018-03-12 11:32