Statystyki odwiedzin strony BIP

Informacje podstawowe
   Strona główna 14236
   Dane teleadresowe 2202
   Godziny urzędowania 1475
   Struktura własności 1087
Administracja
   Dyrektor 1800
   Wicedyrektor 1479
   Sekretariat 1549
Prawo
   Zarządzenie Dyrektora nr 21/2020 74
   Zasady postępowania na wypadek podejrzenia zakażenia COVID 71
   Regulamin organizacji zajęć w SP 14 w czasie COVID 19 62
   Zarządzenie Dyrektora 29/2020 36
   Zarządzenie Dyrektora w sprawie stawek czynszu...(od 2017 r.) 974
   Zarządzenie Dyrektora ZSP 1 wprowadzajace "Instrukcję kancelaryjną" i "Politykę bezpieczeństwa" 388
   Instrukcja kancelaryjna 325
   Nabór do przedszkoli 2019 268
   Statut P17 300
   Statut SP 14 450
   Regulamin Funduszu Zdrowotnego 226
   Polityka bezpieczeństwa 334
   Zarządzenie Dyrektora w sprawie stawek czynszu z tytułu najmu nieruchomości lub ich części 469
   Regulamin szkoły 1779
Zamówienia Publiczne
   Zamówienia Publiczne 2017 1520
   Zamówienia Publiczne 2016 338
   Zamówienia Publiczne 2014 306
Inne
   RODO 445
   Plan finansowy 2018 334
   Plan finansowy 2017 307
   Plan finansowy 2016 494
   Plan finansowy 2015 415
   Plan finansowy 2014 461
   Plan finansowy 2013 419
   Plan finansowy 2012 446
   Umorzenie należności za obiady 294
   Kontrole 290
   Kadra pedagogiczna 1947
   Plany finansowe 1224
     Plan finansowy na 2009r. 533
   Mienie komunalne 1177
   Opłaty 1413
   Redakcja biuletynu 1512
Łączna liczba odwiedzin:43459