artykuł nr 1

Zgodnie z decyzją Dyrektora ZSP 1 z dnia 16 listopada 2016 r. została umorzona kwota 926 zł 25/100