artykuł nr 1

Plan finansowy na 2017

szkoła  1.167.679,-

przedszkole  592.870,-