artykuł nr 1

Plan finansowy 2016

Plan wydatków szkoła:

1.086.500,-

 

Plan wydatków przedszkole:

  687.881,-