artykuł nr 1

Plan finansowy 2012

szkoła 1.018.344, przedszkole 542.000,- dochody 143.000,-