artykuł nr 1

Zarządzenie Dyrektora w sprawie stawek...

Zarzadzenie dyrektora w sprawie stawek czynszu.... (od stycznia 2017 r.)

artykuł nr 2

Zarządzenie Dyrektora w sprawie stawek czynszu z...

Zarządzenie Dyrektora w sprawie stawek czynszu z tytułu najmu nieruchomości lub ich części